LeerSamen

Ons aanbod voor trainingen is gebaseerd op de ervaring die wij op scholen hebben opgedaan. Hieronder vindt u ons aanbod met onze visie op de oplossingsrichting die volgens ons de meest gewenste is.

  1. Aanspreekgedrag/professionele cultuur

Wat zien we? Veel mensen vinden het brengen van een negatieve boodschap moeilijk, waardoor er zaken ‘in de lucht blijven hangen’. Irritaties worden groter, zaken slepen te lang of blijven onbesproken.

Onze visie: Wij gaan niet uit van ‘aanspreken’, maar van bespreken. Door eerder en structureel zaken in het werk met elkaar te bespreken ontstaat er een professionele cultuur, waarin moeilijke zaken besproken kunnen worden en waarin we ook ruimte maken om waardering voor elkaar uit te spreken.

2. Oudergesprekken

Wat zien we? Oudergesprekken vormen vaak een grote belasting voor leerkrachten. Deze gesprekken zijn te weinig dialoog en lijken te vaak een belangenstrijd te zijn. Leerkrachten durven niet altijd grenzen aan te geven en verwachtingen over en weer zijn niet duidelijk. 

Onze visie: De basis van een oudergesprek is het gezamenlijk belang dat er is: de ontwikkeling van het kind. Ouders en leerkracht voeren daarover een dialoog, waarmee ieder vanuit zijn eigen rol (die expliciet wordt besproken) het kind vooruit helpt.

 

 

 

Onze trainingen baseren wij op de uitgangspunten van Merrill voor effectieve trainingen. Wij gaan uit van 3 a 4 bijeenkomsten per training, aangevuld met opdrachten om in de praktijk van alledag uit te voeren en individuele coaching. Deze combinatie van bijeenkomsten, praktijkopdrachten en coaching biedt de beste garantie voor duurzame ontwikkeling.

Meestal is de opzet voor een training als volgt:

  1. Intakegesprek met leden van het team, bijvoorbeeld directie, IB en/of leerkrachten
  2. 2 a 3 bijeenkomsten met praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten in
  3. Mogelijkheid tot individuele coaching (telefonisch) voor/tijdens de praktijkopdracht

 

Daarnaast kunnen wij schoolteams begeleiden met vragen waar zij mee worstelen. Dat kan op allerlei gebieden zijn. Samen met de opdrachtgever en het team verkennen we eerst waar de schoen wringt en hoe we dat het beste kunnen verbeteren. Dan stellen wij een plan op en gaan dat uitvoeren.

learn-1820039.jpg

Een WordPress.com website.

%d bloggers liken dit: