LeerSamen

Door schade en schande wijs geworden, kunnen wij anderen behoeden voor de fouten die we zelf (ook) hebben gemaakt. Door directies, teams en leerkrachten te coachen en/of te adviseren, kunnen we er voor zorgen dat de professional zijn vak beter kan uitoefenen, duurzamer inzetbaar blijft en vooral: meer plezier in zijn werk kan (terug)vinden.

Renée kan een coachee vooral helpen om prioriteiten te stellen, om verbinding te maken met alle geledingen binnen een school, om structuur aan te brengen in de organisatie, om grenzen aan te geven, om conflicten op te lossen en om positiviteit uit te stralen.

John kan een coachee helpen om zaken te relativeren, om te beoordelen wat er nodig is op de school, om beter om te gaan met kritiek, om te luisteren zonder oordeel, om duidelijk te communiceren en om vertrouwen te scheppen.

Renée en John coachen allebei met inzicht, empathie en humor.

teach-1820041

Een WordPress.com website.

%d bloggers liken dit: